Vad är miljöterapi?

Miljeterapi är ett stort och varierat område för alternativ medicin. Kärnan är tanken att en stor del sjukdom och dålig hälsa i nutidens värld är resultatet av miljögiftiga ämnen. Teknikerna för miljöbehandling, förutom att helt enkelt flytta en patient till en annan plats, involverar både avgiftning av kroppen internt och städning av miljön externt.

Många människor i dagens värld har medicinska tillstånd som förknippas av vissa med den moderna miljön. Människor som studerar miljömedicin identifierar dessa tillstånd så ofta som ett resultat av ett amorft komplex av toxiner, allergener, stress, bearbetad mat och andra typer av stimuli för vilka evolutionen inte har förberett människokroppen. De tilldelar saker som kronisk allergi, kronisk trötthet, astma, fibromyalgi och, överraskande, sjukbyggnadssyndrom till dessa miljöfaktorer snarare än för ett specifikt genetiskt underskott eller parasit.

Det främsta sättet på vilket miljöterapi försöker behandla dessa tillstånd är avgiftning. Olika typer av miljöterapeuter har olika tekniker för avgiftning, varav några är mer vetenskapligt motiverade än andra. En vanlig typ av tillvägagångssätt innefattar att rensa mag-tarmkanalen med laxermedel, enemas och specialdieter som är avsedda att rena kroppen. Det är erkänt att dessa tekniker kan ha biverkningar, inklusive värk och trötthet.

Den typ av miljöterapi som människor får beror i stor utsträckning på den utövare som är ansvarig för behandlingen. Det finns några institutioner, som American College of Occupational and Environmental Medicine och National Institute of Environmental Health Sciences, som är nära förknippade med de vanliga medicinska och vetenskapliga områdena. New York University School of Medicine har haft en institution för miljömedicin sedan 1947. Det är också möjligt att få miljöterapi från personer som skiljer sig från den allmänna vetenskapliga och akademiska praxisen. Traditionell kinesisk medicin och homeopati faller under paraplyet för miljömedicin.

Miljöterapi sträcker sig således gränsen mellan mainstream och alternativ medicin. Till skillnad från sjukdomar som produceras av relativt uppenbara genetiska orsaker är sjukdomar som härrör från miljöfaktorer extremt svåra att förstå på ett strängt vetenskapligt sätt. Processen att styra experiment eller samla stora datasatser motverkas av särdragen och diffusionen av de situationer som miljöterapi svarar på.