Vad är Exubera?

Exubera ™ är ett läkemedel som marknadsfördes av Pfizer Corporation för drygt ett år i mitten av 1990-talet. Det var en form av insulin som kunde inandas, snarare än injiceras, som en del av en persons behandling av diabetes. Det kan användas för patienter med diabetes typ I eller typ II. Det drogs tillbaka från marknaden i Förenta staterna på grund av brist på populärt intresse för drogen och dess bristfälliga försäljningsuppgifter. Det fanns inga säkerhetsproblem som tillverkaren hänvisade till som en del av uttagningen.

Medan det var tillgängligt bestod läkemedlet av en pulveriserad form av humant insulin som inhalerades i lungorna, där det skulle absorberas. Insulin fungerar generellt över bara de närmaste timmarna när det tas på detta sätt. På grund av detta eliminerade inhalering av Exubera ™ inte behovet av att injicera insulin som varade längre. Hade det gjort det, hade läkemedlet sannolikt varit mer populärt som ett alternativ till upprepade injektioner.

Den främsta fördelen som erbjuds av Exubera ™ var att den fungerade snabbare än injicerat insulin. Trots detta blev det aldrig allmänt accepterat av diabetespatienter och deras läkare. Detta var inte den enda typen av inhalerat insulin tillgängligt vid den tiden, men de flesta andra relaterade läkemedel togs ut från marknaden strax efter Exubera ™.

Några milt biverkningar var associerade med användning av Exubera ™ i kliniska prövningar, med lågt blodsocker som vanligast. Detta behandlas vanligtvis enkelt med glukostabletter eller en bit hård godis, vilka patienter rekommenderades att hålla med dem som en försiktighet mot detta tillstånd. Andra biverkningar som observerades inkluderade hosta, ont i halsen, öronvärk, torr mun och rinnande näsa.

Vid tidpunkten för återkallandet trodde Exubera ™ inte att ha någon länk till ökad risk för lungcancer eller någon liknande sjukdom. Pfizer släppte ett uttalande sex månader senare för att en viss korrelation av detta slag kan ha hittats. Av cirka 4 700 patienter som behandlades med Exubera ™ i kliniska prövningar hade sex utvecklat lungcancer när brevet släpptes. Detta jämfördes med att en patient fick lungcancer av 4.300 som fick placebo. Ytterligare forskning under åren som följde indikerade att dessa sex hade en tidigare historia av cigarettrökning, och att detta är det som sannolikt gjorde dem mer mottagliga för lungcancer.