Vad är en Sweat Lodge?

En svettstuga är en bastu byggd för ceremoniella ändamål. Svettstugor kan ses i flera infödda amerikanska och första nationer i Nordamerika, och vissa inhemska kulturer utanför denna region deltar också i liknande ceremonier. Specifikationerna för svettstuga ceremoni varierar beroende på stammen, med förfarandena och ceremonierna sänds ner via oral tradition genom generationerna. I vissa fall har stammar återupplivat svettloggceremonier efter år av undertryckande, med hjälp av en mängd bevis för att rekonstruera ceremonin som den kan ha utförts av sina förfäder.

I vissa fall hålls en svettstuga inne i en permanent struktur, medan i andra byggs en svettstuga när det behövs. En mängd olika material kan användas för att skapa utrymme, vilket är inneslutet så att värmen kommer att byggas inuti. Utrymmet är uppvärmt med stenar som värms upp i en eld utanför svettstugan och försiktigt rörs inuti. De heta stenarna kan utstråla värmen under mycket lång tid, och de kan periodiskt placeras tillbaka i elden för att ladda upp för att få temperaturen i rymden tillbaka.

Svettningar, som ceremonierna i en svettstuga är kända, utförs vanligen på natten och i mörkret. Orienteringen av svettstugan är viktig och den ceremoniella aspekten av förfarandet kan börja dagar tidigare med byggandet av lodgen, samlingen av stenar och bränsle och ritualer som är utformade för att uttrycka tack. Svetten drivs av någon som är utsedd som ledare, och kan innefatta chanting, trumma, sjunga, prata eller slutföra tystnad, beroende på deltagarens ledare, stammen och deltagarna.

Anbud av växter, mat och andra föremål görs ofta inom svetten. Deltagare i svetten bär löst, bekväma kläder och kan separeras av kön i vissa stammar. Beroende på stammen kan människor be för varandra, uttrycka tack och engagera sig i andra aktiviteter under svetten. När svetten fortskrider kan deltagarna ibland börja känna sig ljusa från värmen och svettning, speciellt när vatten suger sig på klipporna för att höja fuktigheten, som det är gjort med vissa svettningar. Människor kan också komma in i trance-liknande stater, uppleva visioner eller nå ett tillstånd av djup avkoppling.

Medan svettas fysiska inställning liknar en bastu är svettstugor inte bastur. I stället för att bli gjort för hälsa och avkoppling utförs de för att engagera sig i religiös ritual. När människor är inbjudna som gäster till svett, är det viktigt att de observerar svettets etikett, människor som inte är säkra på hur man ska agera borde fråga i förväg. Eftersom svettningssituationer ibland kan vara farliga för deltagarnas hälsa är det viktigt för deltagarna att veta att de kan lämna när som helst, även om en ritual kan behöva följas när de lämnar.

Människor som inte är medlemmar i stammen som har möjlighet att delta i svett bör överväga möjligheten noggrant och fråga om svettets etikett och stammen. Under svetten bör de komma ihåg att de är gäster, och speciell vård bör tas för att uttrycka tack vare svettarnas arrangörer, stammedlemmarna och svettens ledare.