Vad är en Albuterol inhalator?

En albuterolinhalator är en receptbelagd medicin som används för att behandla astma, väsande andning och andra andningssjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) som hämmar lungens och luftvägarnas normala funktion. Albuterolmedicineringen finns i en metallbehållare med tryck och administreras med användning av en plastförstörare. Nebulisatorn omvandlar det flytande läkemedlet till en fin dimma som inhaleras av användaren.

En albuterolinhalator bör primeras innan den används första gången. En användare bör också primära inhalatorn före användning om han eller hon inte använder den dagligen. Primeringen innebär att man tar bort metallbehållaren från nebulisatorn och skakar den kraftigt. Behållaren placeras sedan tillbaka i nebulisatorn och trycks två till fyra gånger för att tillåta flera doser av läkemedlet att fly i luften. Priming-åtgärden säkerställer att den korrekta dosen av läkemedel administreras och att det inte finns några främmande partiklar inlagda i inhalatorn som kan inhaleras av användaren.

För att använda en albuterolinhalator efter priming måste användaren ta bort dammlocket från nebulisatorens munstycke och kontrollera munstyckets insida för damm, smuts och andra föroreningar. Om föroreningar finns, ska kapseln tas bort från nebulisatorn, och munstycket ska rengöras med vatten. Efter att ha kontrollerat munstycket ska användaren andas ut helt, sätt in munstycket i hans eller hennes mun och tryck ner på metallbehållaren som innehåller albuterolmedicinen. Användaren måste djupt andas in i den dimma som sprutar ut från albuterolinhalatorn för att försäkra sig om att läkemedlet täcker luftvägarna tillräckligt och når lungorna.

Efter användning ska dammlocket bytas ut på albuterolinhalatorn. Behållaren ska inte avlägsnas från nebulisatorn före lagring. Inhalatorn ska förvaras på ett torrt, kallt ställe. Användare bör undvika att lagra inhalatorn på en fuktig plats, t.ex. ett badrumsskåp, eftersom luftfuktigheten som följer med duscha och badning kan störa läkemedlets effektivitet. Varje användare bör också noggrant uppmärksamma utgångsdatumet som skrivs ut på albuterolinhalatorn för att säkerställa att läkemedlet är effektivt.

Användare som upplever biverkningar efter att ha använt albuterolinhalatorn bör omgående kontakta sin läkare. Vissa användare kan uppleva allergiska reaktioner mot albuterolmedicinen, vilket kan förvärra deras ursprungliga andningssjukdom. Andra biverkningar inkluderar skakning, svullnad i halsen och ansikte, huvudvärk, bröstsmärta, hosta och kräkningar. Användare som upplever allvarliga biverkningar eller som överdos på medicinen bör söka akut medicinsk behandling.