Vad är DBT självhjälp?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) självhjälp är en uppsättning coping färdigheter som utvecklades av Marsha Linehan. Det används oftast för att behandla patienter som har personlighetsstörningar i gränsen, ett tillstånd som kännetecknas av instabila känslor. DBT-självhjälp används också för att behandla andra tillstånd, såsom posttraumatisk stressstörning. Den består av fyra primära färdighetssätt som är utformade för att hjälpa patienter att klara av störande känslor. Patienter använder DBTs självhjälpskunskaper i sitt dagliga liv för att ersätta destruktiva beteenden.

Människor som har personlighetsstörningar i gränsen har svårt att klara av störande känslor. De upplever frekventa intensiva känslor som leder till destruktiva beteenden som självförlust. Orsaken till borderline personlighetsstörning är okänd. Riskfaktorer inkluderar övergivenhet i barndomen och ett stört familje liv.

Den första DBT-självhjälpskunskapen som patienterna i allmänhet lär sig är mindfulness, vilket är en grundläggande färdighet som lär patienter att fokusera och vara medveten om dagens ögonblick. Att vara uppmärksam definieras som att se en situation för vad det är utan att kategorisera upplevelsen så bra eller dåligt. Mindfulness lär patienter att vara icke-dömande. Bekymrade känslor kan inträffa om en patient ser en situation eller tänker så illa eller fel. Att ta ett uppmärksamt tillvägagångssätt främjar acceptans och minskar risken för negativa känslor.

Ångestolerans är en DBT-självhjälpskunskap som används när en patient inte kan ändra en situation. Patienter lär sig att acceptera situationen som det är istället för hur de vill att det ska vara. Människor som använder nödtolerans lär sig att hantera hanteringsåtgärder för att förbättra ögonblicket. Att ta ett varmt bad, lyssna på lugnande musik, gå och shoppa och titta på en rolig tv-show är exempel på nödtoleransaktiviteter.

Emotionsreglering är en kritisk DBT-självhjälpskunskap som används för att förändra oroliga känslor. Denna färdighetsuppsättning lär patienter att fokusera på de positiva händelserna i varje dag. Emotionsreglering hjälper patienter att stoppa och tänka innan de överreagerar till en situation. Patienterna lär sig att göra dagliga aktiviteter som ökar positiva känslor för att minska störande tankar och känslor.

Interpersonell effektivitet är den slutliga DBT-självhjälpskunskap som patienter lär sig. Patienter som har personlighetsstörningar i gränsen utvecklar ofta tumultiga relationer. Interpersonell effektivitet lär patienter att balansera sina prioriteringar och ta hand om relationer som är viktiga för dem. Patienterna lär sig att identifiera kognitiva snedvridningar, till exempel hoppning till slutsatser, övergeneralisering och all-eller-ingenting-tänkande. Med praktiken förbättrar patienterna hur de klarar av känslor och lär sig att bygga positiva interpersonella relationer.