Vad är Ayurveda Medicine?

Ayurveda medicin är en gammal komplementär och alternativ medicin (CAM) som är infödd till Indien. Grunden för denna typ av alternativ medicin är förståelsen att sann hälsa endast är närvarande när en stat av fysisk, emotionell eller mental och andlig harmoni har uppnåtts. I detta syfte syftar Ayurveda-medicin till att åstadkomma denna harmoni och därigenom återställa individer att perfekta balans och hälsa.

Det finns fyra grundläggande lokaler eller pelare i samband med Ayurveda medicin. Först rensar kroppen av alla toxiner nyckeln till att åstadkomma fysisk hälsa. Palliation fortsätter processen genom att ersätta det negativa med det positiva. Föryngring kommer nästa och signalerar den fysiska återfödelsen som håller på att ske. Slutligen fullbordar mental och andlig rengöring processen. När den används korrekt, leder den här fyrkantiga tillvägagångssättet till fysisk hälsa, mental klarhet och vakenhet och en andlig känsla av att vara en med hela skapelsen.

Grunden för Ayurveda-medicin finns i Veda, viktiga religiösa skrifter som har status för skriften för många människor idag. Inom texten behandlas konceptet Panchakarma och identifierar de fem olika uppgifter eller förfaranden som måste följas för att rena kroppen och initiera läkning. Reningen är nödvändig för att rena konstitutionen eller doshaen av alla föroreningar eller toxiner, vilket gör det möjligt för kroppen att fungera vid full effektivitet.

När en läkare av ayurvedamedicin konsulterar en ny patient är processen vanligtvis mycket detaljerad. Eftersom grunden för behandlingen involverar individens fysiska, mentala och andliga status, kommer utövaren att kräva inte bara information relaterad till tidigare medicinsk historia utan också dyka in i individens personliga historia. Detta tillvägagångssätt sägs ge viktiga detaljer som kan hjälpa till att identifiera en sjukdom som manifesterar sig fysiskt men är emotionellt eller andligt ursprung.

Ayurvedisk medicin använder ett antal olika behandlingar för att få läkning. Rådgivning om näring är ofta nyckeln till att riva kroppen av toxiner och bibehålla optimal hälsa. Yoga, meditation och massage kan användas för att lugna kroppen och sinnet. Örter kan användas för att hjälpa till i reningsprocessen, vilket ger kropp och själ med viktiga näringsämnen som hjälper till att befria kroppen av gifter som orsakar nöd. Det finns även andningsövningar som patienten kan lära sig att använda dagligen för att hjälpa till att upprätthålla en sund balans.

På senare år har Ayurveda-medicin fått mer uppmärksamhet över hela världen. Tack delvis till den enkla onlineåtkomsten till information om Ayurvedas medicinska tillvägagångssätt har människor över hela världen fått intresse för denna form av vård. Även människor som tenderar att förlita sig på traditionell medicin för huvuddelen av deras vårdbehov kan finna den underliggande filosofin om ayurvedaläkning vara till hjälp, särskilt när det gäller att förstå sambandet mellan kropp, sinne och ande.